Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: bannerul se incarca

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Biroul Electoral Central - logo

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_03.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_04.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_05.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_06.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_07.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_08.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_09.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_10.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_11.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_12.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_13.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_14.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_15.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_16.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_17.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_18.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_19.png

Biroul Electoral Central > Legislatie

1.     Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)

2.     Hotărâre de Guvern nr. 140/2012 privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.169/15.03.2012)

3.     Hotărâre de Guvern nr. 141/2012 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.170/15.03.2012)

4.     Hotărâre de Guvern nr. 142/2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.170/15.03.2012)

5.     Hotărâre de Guvern nr. 143/2012 privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.170/15.03.2012)

6.     Hotărâre de Guvern nr. 144/2012 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.174/15.03.2012)

7.     Hotărâre de Guvern nr. 145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.175/15.03.2012)

8.     Hotărâre de Guvern nr.284/2012 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.145/2012 privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.254/17.04.2012)

9.     Hotărâre de Guvern nr. 146/2012 privind aprobarea modelului timbrului autocolant care se folosește la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale (Monitorul Oficial nr.175/15.03.2012)

10.  Hotărâre de Guvern nr. 147/2012 privind aprobarea modelelor și ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile admimistrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.169/15.03.2012)

11.  Hotărâre de Guvern nr. 148/2012 privind aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelului copiei de pe lista electrorală complementară, a modelului listei electorale suplimentare, a modelului extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista electorală suplimentară, a modelului listei susținătorilor, a modelului  declarației de acceptare a candidaturii, a modelului declarației de renunțare la candidatură, precum și a modelului listei membrilor organizației cetățenilor români aparținând unei minorități naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2012  (Monitorul Oficial nr.176/19.03.2012)

12.  Ordonanță de Urgență nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.167/14.03.2012)

13.  Lege nr. 144/2007 - Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 359/25.05.2007)

14.  Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 375/01.06.2007)

15.  Ordonanţă de urgenţă nr. 138/2007 - Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 843/08.12.2007)

16.  Lege nr. 94/2008 - Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 305/18.04.2008)

17.  Lege nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere (Monitorul Oficial nr. 263/28.10.1996)

18.  Lege nr. 161/2003 - Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003)

19.  Ordonanţă de urgenţă nr. 24/2004 – Ordonanță de urgență privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției (Monitorul Oficial nr. 365/27.04.2004)

20.  Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2005 – Ordonanță de urgență privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (Monitorul Oficial nr. 200/09.03.2005)

21.  Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2007 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 375/01.06.2007)

22.  Lege nr.176/2010 – Lege privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

23.  Hotărâre de guvern nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese (Monitorul Oficial nr. 293/25.04.2003)

24.  Ordonanță de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2008)

25.  Rectificare în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)

26.  Lege nr. 293/2008 - Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr. 800/28.11.2008)

27.  Lege nr.67/2004, republicată – Lege pentru alegerea autorităților adimistrației publice locale (Monitorul Oficial nr.333/17.05.2007)

28.  Lege nr.14/2003 – Legea partidelor politice (Monitorul Oficial nr.25/17.01.2003)

29.  Lege nr.334/2006, republicată – Lege privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr.510/22.07.2010)

30.  Ordonanță de Urgență nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale (Monitorul Oficial nr.177/17.03.2008)

31.  Ordonanță de Urgență nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr.217/17.03.2008)

32.  Ordonanță de Urgență nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 (Monitorul Oficial nr.250/17.03.2008)

33.  Lege nr.35/2008 – Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali

34.  Lege nr.129/2011 – Lege privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

35.  Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2008 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr. 409/30.05.2008)

36.  Ordonanţă de urgenţă nr. 98/2008 – Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 630/29.08.2008)

37.  Lege nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Monitorul Oficial nr. 196/13.03.2008)

38.  Ordonanţă de urgenţă nr. 97/2008 - Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr. 630/29.08.2008)

39.  Hotărâre de Guvern nr. 947/2004 privind stabilirea duratei si conditiilor de pastrare a materialelor necesare votarii (Monitorul Oficial nr.544/17.06.2004)

40.  Hotărâre de Guvern nr. 509/2012 privind aprobarea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2012 (Monitorul Oficial nr.344/21.05.2012)

41.  Hotărâre de Guvern nr.3/2012 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și președinților consiliilor județene (Monitorul Oficial nr.346/22.05.2012)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_21.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_22.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_23.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_24.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_25.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_26.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_27.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_28.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_29.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_30.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_31.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_32.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_33.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_34.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_35.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_36.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_37.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\BEC---Alegeri-pentru-Autoritatile-Administratiei-Publice-locale---sliced_30-39.png

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\bec\images\spacer.gif